Chèn mặt cười với hiệu ứng tooltip cho comment blogspot

Are you sure?

You want to turn off ads.

Để tránh đơn điệu cho blogger. Hôm nay mình giới thiệu một mẫu mặt cười (Emoticons) dạng hover tooltips. cho nhận xét Với kiểu Emoticons này sẽ hiện ra một khung tooltips hover danh sách các mặt cười cho độc giả sử dụng khi comment. Giúp blog của bạn gọn hơn.
Mẫu hiển thị tốt với các mẫu comment cũ và trên các trình duyệt như IE, Firefox, Chrome, opera, safari,... Thủ thuật có thể áp dụng trên các mẫu blog cũ và các mẫu thread comment của blogger (rất đa dạng phải không). Các bạn hãy xem blog demo là khung comment ở dưới blog mình luôn hoặc ảnh minh họa bên dưới để thấy rõ hơn.

Chèn mặt cười với hiệu ứng tooltip cho comment blogspot

Chèn mặt cười với hiệu ứng tooltip cho comment blogspot


Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập Blogger.com > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML Bạn chèn đoạn code dưới đây lên trên thẻ
</body>
.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script>
/**
 * BLOGGER COMMENT EMOTICON BY CONG DEV
 * ---------------------------------------------------
 * by Cong DEV
 * URL: http://congdev.blogspot.com
 * ---------------------------------------------------
 */

/*
//<![CDATA[

function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("emocomments");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/:\)\)/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt_XVZKI/AAAAAAAAATI/Q35_W0anT6A/21.gif'/>");
theText = theText.replace(/=d&gt;/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUt1yQI/AAAAAAAAATY/QHNvnj0gYbU/41.gif'/>");
theText = theText.replace(/:d/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voxnkRKI/AAAAAAAAAS4/PjDn098vm3w/4.gif'/>");
theText = theText.replace(/:p/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpDb68dI/AAAAAAAAAS8/Yv0Uu3qzG_Q/10.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\(\(/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voiNIw2I/AAAAAAAAASw/aav2hwqeG0c/1.gif'/>");
theText = theText.replace(/:\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voq7QQnI/AAAAAAAAAS0/UzoFJOCcPPU/2.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-\?/gi, "<img src='http://lh5.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vua5MF2I/AAAAAAAAATU/N4X-ouMd1-I/39.gif'/>");
theText = theText.replace(/\[\-\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuMg6RQI/AAAAAAAAATQ/rWj7euuKOZs/33.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-o/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpLiW1GI/AAAAAAAAATA/fPyPJcBks7s/13.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-t/gi, "<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif'/>");
theText = theText.replace(/:-ss/gi, "<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUOH79I/AAAAAAAAATc/oNE5H5vcNtI/42.gif'/>");
theText = theText.replace(/b-\(/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzrqI4MI/AAAAAAAAATk/BhfFnT0Gbro/66.gif'/>");
theText = theText.replace(/@-\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vziH8NXI/AAAAAAAAATg/2evEbN2cJwc/43.gif'/>");
theText = theText.replace(/=\)\)/gi, "<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuJ1G41I/AAAAAAAAATM/_jLHXvz6PTg/24.gif'/>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
</b:if>
Bước 2: Tìm đến thẻ
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
và thêm trước nó thẻ
<div id='emocomments'>

Bước 3: Tìm thẻ đóng tương ứng với thẻ trên
</b:loop>
và thêm sau nó thẻ
</div>

Bước 4: Tìm đến thẻ
<data:blogTeamBlogMessage/>

và chèn đoạn mã dưới đây vào sau nó:

<script type="text/javascript"> 
//<![CDATA[
function moreSmilies() {
    document.getElementById('smiley-more').style.display = 'inline';
    document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:lessSmilies()">&#8592;</a></span>';
}
function lessSmilies() {
    document.getElementById('smiley-more').style.display = 'none';
    document.getElementById('smiley-toggle').innerHTML = '<a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a>';
}
//]]>
</script>
<div class='emoticons'>
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voiNIw2I/AAAAAAAAASw/aav2hwqeG0c/1.gif'/>:) 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voq7QQnI/AAAAAAAAAS0/UzoFJOCcPPU/2.gif'/>:( 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt_XVZKI/AAAAAAAAATI/Q35_W0anT6A/21.gif'/>:)) 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vt5z16MI/AAAAAAAAATE/Hx-7Thmr6do/20.gif'/>:(( 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuJ1G41I/AAAAAAAAATM/_jLHXvz6PTg/24.gif'/>=)) 
<span id='smiley-more' style='display: none;'>
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUt1yQI/AAAAAAAAATY/QHNvnj0gYbU/41.gif'/>=D&gt; 
<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-voxnkRKI/AAAAAAAAAS4/PjDn098vm3w/4.gif'/>:D 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpDb68dI/AAAAAAAAAS8/Yv0Uu3qzG_Q/10.gif'/>:P 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vpLiW1GI/AAAAAAAAATA/fPyPJcBks7s/13.gif'/>:-O 
<img src='http://lh5.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vua5MF2I/AAAAAAAAATU/N4X-ouMd1-I/39.gif'/>:-? 
<img src='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzUOH79I/AAAAAAAAATc/oNE5H5vcNtI/42.gif'/>:-SS 
<img src='http://lh3.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vz4hwcNI/AAAAAAAAATo/4ySXuvQWma8/104.gif'/>:-t 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vuMg6RQI/AAAAAAAAATQ/rWj7euuKOZs/33.gif'/>[-( 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vziH8NXI/AAAAAAAAATg/2evEbN2cJwc/43.gif'/>@-) 
<img src='http://lh6.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TM-vzrqI4MI/AAAAAAAAATk/BhfFnT0Gbro/66.gif'/>b-(
</span>
<span id='smiley-toggle'><a href="javascript:moreSmilies()">&#8594;</a></span>
</div>
Bước 5: Tìm đến thẻ đóng
]]></b:skin>

Chèn đoạn mã dưới vào trước thẻ đó

.emoticons {-moz-background-clip: -moz-initial;-moz-background-origin: -moz-initial;-moz-background-inline-policy: -moz-initial;text-align: left;}
.emoticons a, .emoticons a:hover {font-size: 28px;margin-left: 20px;text-decoration:none;}
Bước 6: Lưu lại và xem kết quả

Hướng dẫn sử dung

Các bước trên là chèn 15 emoticons của Zing với ký tự tắt theo phong cách Yahoo. Bạn hoàn toàn có thể thêm emoticons mới nữa và tự đặt ký tự tắt theo ý mình bằng cách chỉnh sửa code javascript ở bước 1.
Ký tự tắt nằm giữa 2 ký tự /
Với ký tự đặc biệt như [ ] { } \ / ( ) . ? + * ^ $ thì phải thêm \ trước nó.
Với ký tự < phải đổi thành <
Với ký tự > phải đổi thành >
Với ký tự & phải đổi thành &
Hình ảnh emoticons nằm trong thẻ img, thay đường dẫn đến ảnh tương ứng với ký tự tắt mà bạn đặt.

Lưu ý:

với những ký tự tắt bao gồm của nhau như :)) và :) thì bạn phải đặt :)) lên trước :) nếu không chỉ ký tự ít hơn được hiện lên.
Nếu không muốn hiển thị những Nhận xét dung tục ta khai báo những ký tự đó và thay tương ứng không phải là thẻ img nữa mà là ký tự *** chẳng hạn.
Sau khi đã thành công với việc chèn emoticons vào khung Nhận xét bạn hoàn toàn có thể chèn emoticons vào khung Bài đăng hay khung Nhận xét mới bằng cách tạo một ID mới bao quanh khung Bài đăng hay khung Nhận xét mới và khai báo ID này trong javascript ở bước 1 tương tự như khai báo ID emocomments (tên ID phải khác nhau).

Nhận xét

Vì không thể chèn emoticons theo kiểu click do đó chúng ta chỉ nên sử dụng những ký tự tắt thông dụng để không gây khó khăn cho người đọc.

Cũng đừng nên tham lam chèn nhiều emoticons dẫn đến trình duyệt phải xử lý nhiều thông tin khiến blog tải chậm hơn.

Giờ thì khách thăm blog của bạn thoải mái Nhận xét với những emoticon ngộ nghĩnh cho dù họ có đang dùng trình duyệt bị giới web development ghét nhất mang tên IE 6.

Cám ơn bạn Trịnh Phương Trinh đã đóng góp ý tưởng viết bài cho anh!

Dưới đây là một số hình bạn có thể xem và chọn nếu thích:.
Bạn nhập từ: cungly Bạn nhập từ: lleu Bạn nhập từ: kkrong Bạn nhập từ: cuoilon Bạn nhập từ: roile Bạn nhập từ: hehehe Bạn nhập từ: byebye Bạn nhập từ: idontknow Bạn nhập từ: votay Bạn nhập từ: hihihi Bạn nhập từ: antap Bạn nhập từ: chemgio Bạn nhập từ: nhinne Bạn nhập từ: battay Bạn nhập từ: dda Bạn nhập từ: moneymoney Bạn nhập từ: moison Bạn nhập từ: lacdau Bạn nhập từ: uauaua Bạn nhập từ: tatbop Bạn nhập từ: aloalo Bạn nhập từ: chuichui Bạn nhập từ: dotlua Bạn nhập từ: loveyou Bạn nhập từ: dmohoi Bạn nhập từ: danhrang Bạn nhập từ: bichoang Bạn nhập từ: cdv Bạn nhập từ: cunghi Bạn nhập từ: anhtrang Bạn nhập từ: nuocmui Bạn nhập từ: vuivewa Bạn nhập từ: liem Bạn nhập từ: suytu Bạn nhập từ: chaomay Bạn nhập từ: hongthem Bạn nhập từ: yeahyou Bạn nhập từ: votulu Bạn nhập từ: muonchetah Bạn nhập từ: huhune Bạn nhập từ: bucroinhe Bạn nhập từ: honcaine Bạn nhập từ: chucmungnammoi Bạn nhập từ: chaoban Bạn nhập từ: toiuocgi Bạn nhập từ: yessirl Bạn nhập từ: khocwatroi Bạn nhập từ: tambiet Bạn nhập từ: huhuhu Bạn nhập từ: dabong Bạn nhập từ: dungdung Bạn nhập từ: lonmeo Bạn nhập từ: hutthuoc Bạn nhập từ: lovelovelove Bạn nhập từ: tungkinh Bạn nhập từ: happy-new-year Bạn nhập từ: kemne 
, , ,
- Trong quá trình viết và đăng bài mình có thể sẽ có nhiều thiếu sót mong được sự góp ý của các bạn để mình rút kinh nghiệm.
- MỘT SỐ LƯU Ý KHI BÌNH LUẬN
Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời
Trước khi nhập nhận xét bằng blog comment hãy Mã hóa code hoặc chèn biểu tượng:
Blogger Comment
Facebook Comment
Tác giả: Công DEV

Say hello to you!

  • 17 nhận xét: